Skip links

Author: Μαρία Συριανού

Νέες προσφυγές συνταξιούχων «γεννά» το κόψιμο των αναδρομικών για δώρα και επικουρικές – Ποιοι δε θα πάρουν ούτε ένα ευρώ

Αντιδράσεις εκ μέρους των συνταξιούχων  , που δεν αποκλείεται , παρά την πρόβλεψη – κόφτη που εισήχθη για παραίτηση από περαιτέρω αξίωση,  να καταφύγουν σε νέο κύκλο προσφυγών στη Δικαιοσύνη αφού ναι μεν δικαιώθηκαν από το ΣτΕ αλλά εκτιμάται πως ένα μεγάλο μέρος τους πιθανόν

Εικόνα της δικηγόρου Μαρίας Συριανού με το λογότυπο του γραφείου της και δημιουργικά που περιέχουν μουσικές νότες

Στο ραδιόφωνο Μεσόγειος 105,4 για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 18-02-2020

Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει τίτλο “Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)”, επέρχεται μερική αποκατάσταση των αδικιών των προηγούμενων νόμων σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, όχι όμως ριζικές αλλαγές στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Η Εργατολόγος κ. Μαρία Συριανού αναλύει

Κοντινό πλάνο σε μεταλλικά κέρματα

ΣτΕ: Νόμιμη η περικοπή των Δώρων και Επιδομάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων

1307/2019 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ)  ​ (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΘΠΔΔ 2019/753) Δίκη-πιλότος. Δικαστικοί υπάλληλοι και μισθολογικές περικοπές. Από καμία συνταγματική διάταξη ή αρχή δεν κωλύεται, καταρχήν, ο νομοθέτης, εκτιμώντας τις εκάστοτε συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, να προβαίνει σε αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, εισάγοντας νέες ρυθμίσεις, οι οποίες υπόκεινται σε οριακό, μόνο, δικαστικό έλεγχο. Τα θεσπισθέντα με τους νόμους 3833/2010, 3845/2010 και 4024/2011 μισθολογικά μέτρα (περικοπές αποδοχών και επιδομάτων) δεν παρίσταντο, καταρχήν, απρόσφορα, και μάλιστα προδήλως, ούτε μη αναγκαία, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν προσδιορίζεται με βάση τις προηγούμενες αποδοχές των ανωτέρω προσώπων, αλλά τις γενικότερα επικρατούσες συνθήκες και σε συνάρτηση με το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού της Χώρας εν γένει. Τα επιδόματα εορτών και αδείας δεν συνιστούν απόλυτα προνόμια και η κατάργηση τους δικαιολογείται για λόγους γενικού συμφέροντος. Το επίδικο μέτρο της κατάργησης δεν παρίσταται απρόσφορο, και μάλιστα προδήλως, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε μη αναγκαίο. Οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κατάργηση των επίμαχων επιδομάτων, εξασφάλιζαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο. Η διάταξη της περ. 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την οποία καταργήθηκαν τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δεν αντίκειται στα άρθρα 25 παρ.1, 4 παρ. 5, 25 παρ. 4 του Συντάγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Αντίθετη μειοψηφία. Απορρίπτεται η αγωγή. Η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια κατόπιν της 2626/2018 παραπεμπτικής απόφασης του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ. Όμοια με την αρ. 1308/2019 ΣτΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 1307/2019 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2019, με την εξής σύνθεση: Αικ. Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος, Ε. Σαρπ, Μ. Καραμανώφ, Ι. Γράβαρης, Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ι. Μαντζουράνης, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Αντωνόπουλος, Σπ. Μαρκάτης, Δ. Κυριλλόπουλος, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Δ. Μακρής, Τ. Κόμβου, Π. Μπραΐμη, Ελ. Παπαδημητρίου, Κ. Νικολάου, Μ. Σωτηροπούλου, Κ. Κονιδιτσιώτου, Α. Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη, Ι. Σπερελάκης, Ρ. Γιαννουλάτου, Μ. Τριπολιτσιώτη, Α. Σδράκα, Χρ. Λιάκουρας, Σύμβουλοι, Ε. Σκούρα, Κ. Λαζαράκη, Δ. Βανδώρος, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ελ. Παπαδημητρίου και Ι. Σπερελάκης, καθώς και ο Πάρεδρος Δ. Βανδώρος, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Ελ. Γκίκα. Για να δικάσει την από 5ης Ιουνίου 2015 αγωγή: των: 1) … 3) … , κατοίκων …, οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα (Α.Μ. …), που τη διόρισαν με πληρεξούσιο, 4) …, 5) …, κατοίκων …, οι οποίες δεν παρέστησαν, 6) …, 7) …, κατοίκων …, οι οποίοι

Ζευγάρι ηλικιωμένων περπατάει στον δρόμο

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις επικουρικές συντάξεις

ΣτΕ Ολ.1889/2019 Θέμα: κρατική χρηματοδότηση στις επικουρικές συντάξεις – αναλογιστική μελέτη στις επικουρικές συντάξεις Με την 1889/2019 απόφαση της Ολομέλειας ακυρώθηκε η οικ. 23123/785/7.6.2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο “Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου

χαρτονομίσματα του ευρώ πάνω σε δύο ανοιχτά χέρια

Τα υπέρ και τα κατά του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου

Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει τον τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), επέρχεται μερική αποκατάσταση των αδικιών των προηγούμενων νόμων σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, όχι όμως ριζικές αλλαγές στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.

Εικόνα της δικηγόρου Μαρίας Συριανού με το λογότυπο του γραφείου της και δημιουργικά που περιέχουν μουσικές νότες

Στη ραδιοφωνική εκπομπή «Αποχρώσεις» του Μεσόγειος 105,4

Στη ραδιοφωνική εκπομπή «Αποχρώσεις» του Μεσόγειος 105,4 στο Κόκκινο, συζήτηση για όλες τις παραμέτρους του νέου ασφαλιστικού πριν βγει στην δημόσια διαβούλευση. Ποιοι κερδίζουν ποιοι χάνουν, ποιοι θα λάβουν μεγαλύτερη σύνταξη και από πότε θα δουν οι συνταξιούχοι τις αυξήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.